Menuo Akcepto Document sans titre
Français
Lasta ĝisdatigo : Document sans titre 04/05/2019 01:23
Sennacia interhelpo

Je la Uno
Kontraŭfaŝismo
Rekoni la faŝismon (Umberto Eco)


Tiu ĉi franca-esperanta dulingva eldono de la libro de Umberto Eco il fasismo eterno alvokiĝas familiarigi la leganton pri du temoj : la faŝismo sub siaj sociaj aspektoj kaj siaj individuaj arketipoj, kaj Esperanto per tie traduko volanta la plej eble kongruigi la sintakson de la franca lingvo.
En la preamblo, ni lasis Umberton Econ prezenti al vi Esperanton (lingvo tiel samrajtiga, ĉar por komunikiĝi ĉiu faras paŝon al la aliulo), per partaĵo de teksto eltiri ĉapitron La helpaj internaciaj lingvoj el sia libro franclingve titoli La esploras de la perfekta lingvo, eldonita en 1994..
En la antaŭparolo, ni vin prezentas la faŝismon sub gxia socia angulo farante interveni verkistojn kiel Robert Paxton, Zeev Sternhell,Milza Pierre kaj Berstein Serge kaj Luigi Fabbri.
Kaj fine, la verko Rekoni la faŝismon estas prezentanta sur la reverso depaĝo kun fronte la verkon Franclingve Reconnaître le fascisme. La verko estis aldonita de unu cento de notico por facili sian legadon, ĉar gxi prezentas de multaj referencoj, ofte malmulte aŭ malbone sciantaj.

________________________
La broŝuro (108 paĝoj en la formato A5) estas je via dispono por la sumo de 2,20 € (prezo de la presaĵo fotokopie)
Nin kontakti per retmesaĝo : contact[arobase]cnt-ait-montpellier.org
(Dulingva detraduko)
Preamblo de la verkisto
Epitomo de gramatiko esperante (franclingve)
kaj antaŭparolo de la eldonistoj


Rekoni la faŝismon
Reconnaître le fascisme

1-an de Majo
.
La kapitalisma sistemo murdanta
aŭ la milito ĝeneraligita por la vivanta !


La laboro ne estas festo kaj ni scias ĉi tiun bone. Jen, preskaŭ 150 jaroj, ke ni estas varbitaj en la industria produktado.
Sed, se francie la earo de la duonsklavismo naskiĝis, esta anglie, ke tiam cirkonstancaro, estas ĉirkaŭ 400 jaroj, la kapitalismo ; kaj 100 jaroj pli poste ĝia politika apogilo, la nacio-ŝtato permesis realigi tion, ke neniu sistemo (feŭda aŭ absolutisma) estis realiganta : la disigo de la politiko kaj de la ekonomio, kaj do ĝian ekspansion.
Anglio estis la unua nacio investadis en la produktilon, instalanta la konkurencon kaj la propaĵon de la produktrimedoj, tiel faranta modernan eksalajrecon. Aliloke Eŭrope, la politikaj-ekonomiaj strukturoj de feŭda tipo plifortiĝis : sin apoganta sur diversaj potencoj kaj eksterekonomiaj privilegioj, la sinjoroj kaj la oficisto de la ŝato proprigis al si la troaĵoj de la kampanaroj sub formo de rentoj aŭ de impostoj. La komerco permesis riĉigon de iuj, kiuj aĉetis en ia merkato kaj revendis kun profito en aliaj.
Do estas, sub la trudo de la angla politika-ekonomia sistemo, ke la kapitalismo enradiĝis en la tutmondo, per la potenco de sia merkato, ke ĉiuj landoj rapidos imiti provokanta dismovon de ekstrema fortego.
Grandaj premoj de « modernigado » direktataj de la nacioj-ŝatoj, por adaptebleco al la « novigaj » teknologioj elpelos , ofte sange, la kamparanoj de iliaj kamparoj kaj allogos ilin al la urbo, kie, mizeraj, aŭ ili forkaptiĝos per la aspiratoro por freŝa viando malmultekoste, aŭ ili finiĝos en la dekadenco.

Socia movado
Nia tendenco pri la movado de la « flavaj veŝtoj »
(laŭ la asembleo de la asembleoj)Ni identigas liberecanan inklinon en la iloj uzantaj je la tereno : aŭtonomeco, senmeza direkta agado, direkta demokratio kun lokalaj asembleoj kaj asembleo de asembleoj ŝajnante celi federalismon postulan.
Same al ili, ni povas informi la subpremon, la malestimon, la malbongloradon devenantan de tiu registaro kaj ankaŭ ĝia amasinforma komunikadkampanjo (granda debato...), same kiel komunikiloj je ĝiaj ordonoj.
Same al ili, je la ekonomia nivelo, ni denuncas la sociajn neegalecojn kaj estas por plibonigo de la vivkondiĉoj de la « malavantaĝuloj ».
Pri la taktika plano, ni ne povas, ke kuraĝigi la kreadon de komitatoj en la laborlokoj, strikojn kaj blokadon de la ekonomio.

Sed, kial ĉi tiuj rimedoj kaj taktikoj tiel simpatiaj niaopinie, kaj, kiuj estas same niaj ne ĝisiras al la sama celo, ke nia ?

Socia movado
Asembleismo, Civitanismo kaj Klasbatalo


Asembleismo :
Sistemo laŭdeganta la aŭtonomecon de neformalaj aroj, kiuj ne havas ligilon inter ili, aroj formitaj per diversaj sociaj klasoj, kies interesoj estas antagonismaj, la unu ekspluatanta la aliu dungante ĉi tiu lastan. Tiu sistemo kontraŭas al federaciismo bazanta sur la homo, kiu, li, establas interhelp-pakton inter ĉiuj asembleoj de sama socia klaso (ĉi tiuj interŝanĝantaj iliaj problemoj por kunmeti liberecon, kiu ne povas esti, ke socia).
Civitanismo : Ideologio, kies ĉefaj trajtoj havas la kredon pri la demokratio, kiel povanta bari al la kapitalismo, la projekto de ŝtatplifortigo (ŝtatoj) por utiligi tiun politikon, kun la civitanoj, kiel aktiva bazo de ĉi tiu politiko.
La celo konfesita de la civitanismo estas humanigi kapitalismon, fari ĝi pli justa, doni al ĝi, iel diri, animosuplementon. Tie la klasbatalo estas anstataŭigita per la politika partopreno de la civitanoj, kiuj devas ne sole elekti delegitojn, sed konstante agi por fari premadon sur ili, por ke ili apliku tion, kion ili estas elektitaj. Baziĝi sur la ekspluatantoj ebligas la internaciismon : la unueco de la ekspluatantoj tra la landlimoj. Kontraŭe, sinturni al la « civitano » fine ne permesas, ke sin apogi sur inter-klasisma « popolo », kaj precipe celos nin al la nacio, kiel nesuperebla horizonto...
Tiel, de la « popolo » ĝis la « nacio » rapide la paŝo transiras !
Kompreneble, estas « maldekstra » naciismo, kiu pretekstas, sed tio estas dubinda. Kiel anarkiistoj , ni scias, ke tre ofte, estas rilate al la nacio, ke devenas la plej hororoj : sekurecajn leĝojn, migrajn politikojn naŭzantajn, ekstreman dekstron faŝisteman, koloniismon kaj militojn. Por ni, la nacio devas esti kritikanta kaj ne preteksti.
Klasbatalo : Realaĵo rezultanta de piramida kaj hierakiiganta politika organizo esence propra je ekonomia sistemo, la klasbatalo kontraŭstaras la posedantojn de produktorimedoj kaj la produktistoj ; ĝi ĉesos nur, kiam la homo estigos la socian justecon. (ĉies politika kaj ekonomia egalecoj). Taktiko kontraŭstaranta la naciismon, kiu implicas konkurencon inter landoj kaj do politikajn kaj ekonomiajn militojn. La klasbatalo grupiĝas, en sia vico, ĉiun geulon ne ekspluatanta homon kaj ĝi si volas sennaciismon (termino preferanta ol internaciismo, ĉar nia stratstrategio enhavas la abolicion de la landlimoj) kaj, fakte, ĝi havas universalisman valoron.

kontraŭproduktivismo
Dum la donacoj, la batalo daŭru !

♪ « Decembre, estas apoteoze,
La granda manĝ’ kaj la donacetoj... » ♫

(Francio – franclingve : Hexagone, Renaud)

Unue, estis saturnalioj kaj aliaj frenezulfestoj, kie, nur estas dum kelkaj tagoj, la estro igis sklavon kaj alterne. Eĉ, se la nuna potenco konscie organizis tiun maskeradon, moderiganta tiel la popolajn postulojn, tiam estis en la etoso, kiel sana subfosadetoso de la sociaj rilatoj : ĉi tiu senbrideco estis ofte malpermesi.
Poste, alvenis la tempo de kristanaj eklezioj, kiuj monopoligis ĉiu laŭmaniere la jultempon, kaj agordiĝis por situigi tie la naskiĝon de ilia mesio kaj fakte kapti la festojn de la vintra solstico.
Poste, alvenis la tempo de la kapitalisma dogmo, kie la Sam-onklo surmetis la ruĝan mantelegon kaj la blankan barbon de pacema kristnaska paĉjo por promocii ĉien la festegojn de la konsumado, kies superproduktado nutras,

la tutmonda granda sampensado, kiu kunigas la estron kaj la sklavon laŭvolonte de la komercaĵo-idolo.
kontraŭmilitarismo
La milito, estas la kapitalo kaj la nacio-ŝtato !

♪ « Mi, mia Kolonel’, el tiu, ke mi preferas,,
Estas tiu de dek kvar-dek ok ! » ♫

Brassens pravas, el ĉiuj masakroj elfaras per armeanaj kapitalistoj , tiu estas milito de 14/18 la plej bela!

Sed kiel tie okazis tiu ?

Meze XIV-a jarcento, eŭrope, la nigra pesto alvenas. Elimininte la trionon el la eŭropa loĝantaro, ĝi kaŭzos originalan krizon de la feŭdismo. La angla respondo, dum la XVI-a jarcento, pri tio « manko por gajni » estis rekvizicio de grundoj (enclosures - angllingve) kaj la « prunto » de ĉi tiuj, kontraŭ rento (farmopago), al farmantoj, kiuj konkurence metis kaj, kiuj dungis salajrulojn por maksimumigi la produktadon : la kapitalismo naskiĝis !
Fine XVII-a jarcento, la kapitalistaj aristokratoj (gentry) kaj la anglaj monarkistoj tenataj de la absoluta reĝimo (nobility) reciproke opozicias por havi la povon. Fine, ili dividas ĝin, la unuaj prenas la ekonomion kaj la dua la politikon. Tiutempe estas France 360 malsamaj juraj kodeksoj, en Anglio la feŭdismo sin centralizas, kaj la solan « common law » aplikis (ellaborita ekde XI-a ĝis XV-a jarcento) : la nacio-ŝtato naskiĝis !
Kvankam la kapitalismo ne donas naskiĝon mi la nacio-ŝtato (sola sociala organizaĵo en la XVII-a jarcento, kiu dispartigas la ekonomian kaj politikan sferojn), kaj ke tiu lasta ne estas pro origino de kapitalismo, la sociaj transformoj, kiuj akcelis ĝian kreskon, estis la samaj, kiuj ebligis la nacio-ŝtaton instali sin kaj difini sin. Ekde tiam la nacio-ŝtato kaj kapitalismo estas nedisigeblaj, Tiel ke evidente al ni ŝajnas, ke abolicii unu ne fariĝos sen abolicii la alian.

Klaslukto
Por fini kun la laboro !

Senĉe produktadkosto devas malhaltiĝi far agresa konkurenco kaj ĝeneraligita konkurenco. Plie tio ĉi venas adiciiĝi teknikan senlaborecon provokitan de rabotado kaj komputerprogramo ; en pluaj ondoj, la gelaboristoj estas forpelitaj de la firmoj por esti forpelitaj per maŝinoj. Tro da produktado, malpli da kosumado kaj kreditoj fariĝigitaj ne sol-ventaj provokas halton de la mona cirkulado kaj do ekonomiajn krizojn, kiuj estas neeviteblaj en la kapitalisma sistemo.
La registaroj postvenas unu al alia kaj akompanas kun kontraŭsocialaj planaĵoj, la firmĉefojn en siaj restrukturadplanoj. Fleksebleco en ĉiuj direktoj, faciligita eksigo, malpliigado de la « socialaj kotizoj » estas voĉdonitaj per « niaj » elektituloj. Ĉio ĉi pruvas evidentan profitkoluzion inter mastroj kaj regantoj.


Klaslukto
Kun la leĝo El Khomeri, limo estas transirita !

Sub la aplaŭdoj pliriĉigitaj de la gekapitalistoj, la registaro enkondukas seriozan reformon de laborkordo. La nova leĝo, kiu falas sur ni, kvankam ĝi registrigas sin en la kontinueco de la antaŭaj malbonaj damaĝoj (Inter-profesia Nacia Akordo - INA, ANI franclingve -, « reponseco-pakto », « imposto-kredito por la konkuradeco kaj la ofico », leĝo Makron, leĝo Rebsamen), efektas radikalan kaj strukturan rompon rilate al la imagemo de la sociaj akiroj obtenitaj templonge de la proletaro-klaso.

Statutoj de NKL-ILA
Reformitaj dum tridek kvina kongreso de oktobro 2015

UNUA RAJTIGILO

CELO

Unua artikolo  
La Nacia Konfederacio de’l Laboristo (NKL) celas :
– La Nacia Konfederacio de’l Laboristo (NKL) celas : grupigi por la defendo de iliaj materialaj kaj moralaj interesoj, ĉiujn salajrulojn de la teritorio de la francia Ŝtato, esceptado subpremaj forcoj de Ŝtato kaj Kapitalo konsiderantaj, kiel malamikoj de la gelaboristoj ;
– strebi, per la klasbatalo kaj la rekta agado, la liberigon de la proletoj, kiu estas realigota nur de la totala transformado de la nuna socio.
Ĝi precizigas, ke sia volo, el socio de klasoj, kiuj luktas, estas regrupigi la ekspluatatojn cele aboli Kapitalo kaj Ŝtato per rimedo, kiu povas esti nur la tuja malapero de la sociaj klasoj far emerĝo de la anarkia komunismo. Tiu transformado efektiviĝos nur far forigado de la salajrularo, per la kolektiva realproprigo de la produktadilaro, distribuilaro, interŝanĝilaro kaj konsumilaro, kaj ĝia aŭtonoma kaj rekta organizo per la asembleoj kaj individukonsiloj koncernantaj ; la forigado de ĉiuj Ŝtatoj, de la laboro, kiel trudata kaj apartigita aktiveco de la restaĵo de la socia vivo, kaj de la proletaro estiel klaso ; kaj establo de libera, federacia kaj memmastrumada organizo.
La KNL estas internaciista kaj proklamas sian solidarecon kun ĉiuj gelaboristoj de ĉiuj landoj kaj de ĉiuj originoj. Ĝi asocias kun la anarkisindikatistaj organizoj de aliaj landoj por studi la sociajn demandojn al la internacia skalo kaj por labori kun ili al la totala liberigo de la gelaboristoj.
La NKL laboras por disvolvi la solidarecon kaj la kontraŭ-aŭtiritata klaskonscio el siaj anoj kaj ĉiuj proletoj kaj plifirmigi la ligilojn de frateco, kiuj unuigas ilin.


Arkivoj

Subpremo
NKL-ILA-Komunikaĵo rilate al la hispane enŝloso de marionetistoj akuzitaj de apologio de la terorismo

Vendredo la 5-a februaro 2016, du membroj de la trupo « marionetoj de malsupre » (el kiu unu estas ano de hispana NKL-sindikato) estis arestataj dum la reprezentado de ilia lasta produktado, « La sorĉistino kaj Donkristobalo », akuzitaj de apologio de la terorismo.
La unuo de la spektaklo okazis la 29-a de lasta januaro kaj estas reludita la 31-a en Grenado, sen incidentoj kaj kun multa publiko. La vidpunkto defendita, kiu volas sin humanisma, kontraŭ certaj problemoj de la aktualaĵo, povis tranĉi el tiu de aliaj politikaj starpunktoj. La verko laŭdegas la kunekziston, la toleremecon kaj la akcepton de la malsamoj.
Okaze de la reprezento de la 5-a de februaro, en Madrido, parto de la publiko sentis sin ĝenita de tiu verko, kaj for limiĝi je demando aŭ de la estetikaj kriterioj, alvokis la policon por denunci supozitan apologion de la terorismo. La polico arestis membrojn de « marionetoj de malsupre », kiuj, depost, estas enŝlositaj en la sekreto.


Slipo "S"
urĝa stato

NOMO : FRANCIO
ANTAŬNOMO : RESPUBLIKO
NASKIĜANTA : 22/09/1792 EN PARIZO
PATRO : NACIO-ŜTATO
PATRINO : NACIA ASEMBLEO
ALINOME : MARIANNE
SEKSO : TRIKOLORA
NACIECO : DÉMOKRATURO
PRISKRIBO : FRIGA ĈAPO, KOKARDO, NUDAJ MAMOJ

ELŜERCANTA PRO MODERNA SKLAVO, HOMAJ EKSPLOITADOJ, PLIGRAVIGA ŜTELO, ŜTATA TERORISMO KAJ ARMILA VIOLENTO PER ARO ORGANIZANTA, TRAFIKO DE ARMILOJ, KORUPTADO, KTP.

KIEL KONDUTI : KRUELE AGRESEMA ULO, MULTEGE ARMITA, KAŜEMA ET HIPOKRITA.
NE LASI SIN ANESTEZI PRI VORTOJ " LIBERECO, EGALECO, FRATECO ".


Sindikatista lukto n° 249
Frontartikolo

Estas nun ! Estas la reeniro !
La gelaboristoj havas malfacilajn monatfinojn kaj ili ĵonglas pro horaroj, ke la kastrem-edukaj institucioj puntrudas al iliaj infanaj.
Sindikate parolanta, ĉie francie konfliktetaj centoj eksplodas, dum « reprezentaj kaj responsuloj sociaj partneroj » grimacas pro mobilizadtagoj kaj strikoj direktas de la bazo.

Agadi anstataŭ elektadi
Je niaj registoj !

Ĉu vi estas trankviligitaj, ĉar via opinio estas pli grava ol nia ?
Ĉu vi estas rekuraĝigitaj, ĉar oni lasas vin decidi ?
Sed, ĉu vi scias homojn ne plu havas laboron por vivi kaj senti sin dignaj,
kiuj ili ĉirkaŭtondas sur ilia libera tempo por simple havi tion, de kio nutri ilian familion ?

StrategioLa anarkisindikatismo :
radikala kaj avertita antifaŝismo

Faŝismo : en la senco ampleksa, la vorto estas etendinta sin al ĉiu politika movo aŭ organizo, kiu, por ĝi-mem, apogas sin sur povo trudita kun la forto. Tiu domina aro, ĉefanta de diktatora Ŝtato, regas per la subpremo evakuante unu al unu tiuj kontraŭ-povoj. L’exaltation du sentiment nationaliste, la discrimination, la ségrégation et le contrôle de la société civile en sont ses principales caractéristiques. Le culte du chef et de la hiérarchie lui est indissociable et inculqué dès la prime enfance. Son économie centralisée se base sur un capitalisme sans concurrence, ploutocratique, agressif voire impérialiste, immodéré et triomphant. Car le fascisme, c’est ça ! Quand l’État montre son plus monstrueux visage en devenant absolu, contrôlant et dominant par la puissante armée de l’argent.
ImperialismoMalkoloniigo ?
La franca armeo ĉiam en Afriko

Se Necesas elekti kampon, estas el dominita kaj violentviktima popoloj, ke ni estas. Fakte, ĝi ostaĝe preniĝas inter armitaj religiaroj kaj franca armeo, kiu reprezentas nur la volon de ekspluatista klaso ; tiu ĉi esprimas sin en sia formo per la reprezenta demokratio kaj en siaj interesoj per sia kohorto de entreprenestro. Sankta unuiĝo, kiu ankoraŭ unu fojon permesas malpliigi nian libereco-spacon, kontrolante la amaskomunikilan paroladon kaj pliseverigante la Vigla-piratan planon.


Elŝuti 'Agitfolio 1-an de majo''


Elŝuti 'Nia tendenco pri la movado de la 'flavaj vesxtoj''

Elŝuti 'Asembleismo, Civitanismo, Klasbatalo'

Elŝuti 'Dum la donacoj la batalo daŭru !'

Elŝuti 'La milito, estas la kapitalo kaj la nacio-ŝtato !'

Elŝuti 'Por fini kun la laboro'


Elŝuti 'Kun la legxo El Khomeri limo estas transirita'


Elŝuti 'Hispane Sxtatterorismo'


Elŝuti 'Slipo S'


Legi la ĵurnalon


Legi la statutojn


Elŝuti la afiŝon


Militaj bazoj kaj francaj precipaj operacioj en Afriko depost 1990